Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Κατά την διάρκεια της εβδομάδος αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εμπλουτισμένο με δραστηριότητες που ετοιμάζουν για τα παιδιά οι ειδικοί συνεργάτες του σχολείου. Συγκεκριμένα:

 

ΔΕΥΤΕΡΑ:
 • ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΤΗ:
 • ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (Προνήπια, Νηπιαγωγείο)
 • ΣΚΑΚΙ (Νηπιαγωγείο)
 • ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Μουσεία, Θέατρα, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια)
ΤΕΤΑΡΤΗ:
 • ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ (Νηπιαγωγείο)
 • ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Προνήπια, Νηπιαγωγείο)
 • ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Μέταβρεφικό, Προ-προνήπια)
ΠΕΜΠΤΗ:
 • ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ (Προνήπια)
 • ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Προπρονήπια, Προνήπια, Νηπιαγωγείο)
 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (Νηπιαγωγείο)
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
 • ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Μουσεία, Θέατρα, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
 • ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ (Προνήπια, Νηπιαγωγείο)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Νηπιαγωγείο)
 • ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Μουσεία, Θέατρα, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια)