Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ωράριο

Το σχολείο (παιδικός σταθμός-νηπιαγωγείο) λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 06.30 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ

Το ημερήσιο βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 13.30. Ακολουθεί απογευματινή ζώνη απασχόλησης και δραστηριοτήτων.

Ειδικά για το τμήμα του Νηπιαγωγείου (Προνήπια- Νήπια) παρέχεται φιλοξενία και δημιουργική απασχόληση των παιδιών πέραν του καθορισμένου από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού έτους (11/9 – 15/6), του ωρολογίου προγράμματος (08.15 – 12.15) και κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα)